Kursusevalueringer

Kursusevalueringer

Efter hver undervisningsperiode evaluerer de studerende de kurser, som de har deltaget i. Kursusevalueringerne er blot ét blandt flere elementer i vurderingen af undervisningen. Uddannelsernes og undervisningens kvalitet kommer også til udtryk gennem studiestartsevalueringerne, uddannelsesevalueringerne, akkrediteringsarbejdet og det løbende arbejde med at udvikle og forbedre uddannelsernes og undervisningens kvalitet.

Resultaterne af denne evaluering er offentlig tilgængelig.

Der er 6 undervisningsperioder:
Et efterårssemester og et forårssemester på hver 13 uger.
Heldagsperioder i januar, juni, juli og august på hver 3 uger.

Resultater : 42575 Teknologi og Innovationsledelse E15

Statistik
181 kunne besvare dette evalueringsskema
98 har besvaret dette evalueringsskema
0 har tilkendegivet ikke at have fulgt kurset
svarrate
54,14%
svarprocent 98 / (181 - 0)
Vælg kursus
Vælg periode

Resultater : 42575 Teknologi og Innovationsledelse E15

Skema A
1 . 1
Jeg synes, at jeg lærer meget i dette kursus
Helt enig
8
 8,16%
8
19
 19,39%
19
35
 35,71%
35
20
 20,41%
20
Helt uenig
16
 16,33%
16
98 besvarelser
1 . 2
Jeg synes, at undervisningsforløbet lægger op til min aktive deltagelse
Helt enig
13
 13,27%
13
23
 23,47%
23
26
 26,53%
26
20
 20,41%
20
Helt uenig
16
 16,33%
16
98 besvarelser
1 . 3
Jeg synes, at undervisningsmaterialet er godt
Helt enig
11
 11,22%
11
19
 19,39%
19
32
 32,65%
32
26
 26,53%
26
Helt uenig
10
 10,20%
10
98 besvarelser
1 . 4
Jeg synes, at underviseren/underviserne i løbet af kurset har gjort det klart for mig, hvor jeg står fagligt set
Helt enig
9
 9,18%
9
9
 9,18%
9
36
 36,73%
36
21
 21,43%
21
Helt uenig
23
 23,47%
23
98 besvarelser
1 . 5
Jeg synes, at underviseren/underviserne skaber en god sammenhæng mellem de forskellige undervisningsaktiviteter
Helt enig
10
 10,31%
10
32
 32,99%
32
32
 32,99%
32
14
 14,43%
14
Helt uenig
9
 9,28%
9
97 besvarelser
1 . 6
5 point er normeret til 9t./uge (45 t./uge i treugers-perioden). Jeg mener, at min arbejdsindsats i kurset er
Meget mindre
3
 3,06%
3
9
 9,18%
9
50
 51,02%
50
16
 16,33%
16
Meget større
20
 20,41%
20
98 besvarelser
1 . 7
Jeg mener, at kursusbeskrivelsens forudsætningskrav er
For lave
3
 3,06%
3
5
 5,10%
5
85
 86,73%
85
5
 5,10%
5
For høje
0
 0,00%
0
98 besvarelser
1 . 8
Samlet set synes jeg, at kurset er godt
Helt enig
9
 9,18%
9
15
 15,31%
15
36
 36,73%
36
22
 22,45%
22
Helt uenig
16
 16,33%
16
98 besvarelser
1 . 9
Er du i løbet af kurset blevet bedt om evaluere kurset og undervisningen, f.eks. ved en mundtlig eller skriftlig midtvejsevaluering?
Ja
8
 8,16%
8
Nej
68
 69,39%
68
Ved ikke
22
 22,45%
22
98 besvarelser